Auteur: admin

Het pensioenstelsel zal in de komende jaren waarschijnlijk steeds meer aandacht krijgen. De vergrijzing slaat toe in Nederland en daarnaast worden mensen gemiddeld genomen steeds ouder. Daar was bij de invoering van het pensioenstelsel niet echt aan gedacht en daardoor staan we nu voor een groot probleem. De vergrijzing is vooral voor het omslagstelsel van de eerste pijler een groot probleem. Doordat de beroepsbevolking kleiner wordt, maar het aantal gepensioneerden sterk toeneemt, zal er een groot tekort ontstaan. Om dit tekort op te vangen worden een aantal maatregelen genomen, zo zal de pensioenleeftijd in de komende jaren stapsgewijs worden verhoogd…

Lees Verder

Je bouwt een volledig pensioen op indien je tot je pensioendatum bij je werkgever blijft werken. Je baan opzeggen of ontslagen worden zorgt voor een pensioentekort. De al opgebouwde rechten blijf je recht op houden. Vanaf je pensioendatum krijg je periodiek een uitkering. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van wat er gedurende je werkzame periode is opgebouwd. Hieronder zetten wij puntsgewijs de gevolgen van ontslag voor jou op een rijtje Na ontslag stopt de pensioenopbouw Bij ontslag wordt er niet meer bijgedragen in jouw pensioenpot. In de meeste gevallen zal de opgebouwde waarde geïndexeerd worden waardoor in de…

Lees Verder

Zowel werknemers als zelfstandigen hebben de mogelijkheid om een aanvulling op het pensioen op te bouwen in de vorm van lijfrente. Je kunt kiezen voor een lijfrenteverzekering of een lijfrentespaarrekening. De betaalde premie is onder voorwaarden aftrekbaar van het inkomen. De ideale situatie voor de meeste mensen is het bereiken van een pensioen ter hoogte van 70% van het laatstverdiende loon. Door verschillende oorzaken gaan de meeste Nederlanders dat niet halen. Om je inkomen na je pensionering aan te vullen, heb je de mogelijkheid om een kapitaal op te bouwen in de vorm van lijfrente. Op het moment dat je…

Lees Verder

We kennen allemaal Uncle Sam die ons kleurrijk vertelt over ‘The American Dream’ en hoe mooi het allemaal is in de Nieuwe Wereld. Maar zelfs in Amerika wordt men een dagje ouder en ook daar gaan mensen op een gegeven moment met pensioen. We hebben ondertussen een redelijk beeld van wat de Nederlander tijdens zijn of haar pensioen zoal doet, maar hoe zit dat in Amerika? Reizen, reizen en nog eens reizen… Maar liefst 59% van de Amerikanen droomt ervan om na het bereiken van de pensioenleeftijd te gaan reizen. Het aantal wat dit ook daadwerkelijk doet ligt (helaas) een…

Lees Verder

Het klinkt misschien vreemd, maar het wordt straks wellicht mogelijk om je hypotheekschuld af te lossen met je pensioengeld. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken laat in ieder geval weten dat ze helemaal achter het idee staat in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Klijnsma is het goed voor de huidige woningmarkt als hypotheekschulden meer en vaker worden afgelost, bijvoorbeeld door een deel van het pensioengeld van mensen met een koopwoning hiervoor te gebruiken. Het feit dat dit natuurlijk leidt tot een lager pensioeninkomen is volgens Klijnsma niet direct reden om het idee af te wijzen. Beperkt effect op…

Lees Verder

Geen hoge kosten meer, die pensioenbedrijven rekenen voor het beheer van ingelegde premies. Geen betutteling van de overheid, met allerlei regels en onnodige bureaucratie. In plaats daarvan beheer je zelf je pensioenreservering en bepaal je zelf hoe je investeert. Het klinkt aantrekkelijk voor de directeur/grootaandeelhouder van een eigen bedrijf (DGA). Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft twee varianten uitgewerkt om pensioenopbouw in eigen beheer gemakkelijker te maken. Zijn brief gaat in op twee mogelijkheden om middelen te reserveren als je DGA bent. Oudedagsbestemmingsreserve (OBR) Deze wijze van pensioenopbouw geeft de DGA de mogelijkheid om jaarlijks, zonder dat hij daarover vennootschapsbelasting hoeft…

Lees Verder

Onlangs besloot De Nederlandse Bank (DNB) dat pensioenbedrijven, per direct, een meer realistische rente moeten gebruiken bij de berekening van de toekomstige pensioenverplichtingen. Hieronder wordt verstaan het vermogen wat nu nodig is om de deelnemers straks levenslang het ouderdomspensioen uit te keren en het partnerpensioen indien de relatiepartner nog in leven is na overlijden van de deelnemer. Deze realistische rente beweegt dynamisch mee met de marktrente en bedraagt nu 3,3% rente in plaats van 4,2%. Direct gevolg van dit besluit is dat de dekkingsgraad van de pensioenfondsen omlaag gaat. Oorzaak is dat er met de lagere rente op de ingelegde en…

Lees Verder

Je hoort wel vaker dat mensen die inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt langzaamaan in hun huis weg beginnen te kwijnen. Maar dat is nergens voor nodig! Na al die jaren hard gewerkt te hebben op de arbeidsmarkt verdien je natuurlijk rust, maar het is ook goed om je dagen nuttig in te vullen. Veel tijd met je kleinkinderen doorbrengen bijvoorbeeld. Hieronder hebben we een aantal leuke activiteiten voor je op een rijtje gezet die je (samen met je nageslacht) kunt ondernemen. Het bos in Het gaat misschien slecht met de pensioenen, maar bij de pakken neerzitten is nergens voor…

Lees Verder

Uit de ideeën en voorstellen van burgers, sociale partners, de pensioensector, deskundigen, denktanks en toezichthouders is, in De Nationale Pensioendialoog, een Hoofdlijnennota voor de toekomst van het pensioen ontstaan. Uit de dialoog kwam naar voren dat de basis van het pensioenstelsel goed is, maar dat dit moet worden aangepast aan de andere manier van werken en leven. Het kabinet presenteert met de Hoofdlijnennota drie belangrijke onderdelen voor de toekomst van ons pensioen. Het 1e onderdeel: iedere werkende moet genoeg pensioen kunnen opbouwen. Vervolgens moeten werkenden beter zicht krijgen in de eigen persoonlijke pensioenopbouw en tot slot wordt de huidige doorsneesystematiek afgebouwd. Hiermee…

Lees Verder

3 tips om het meeste uit je lijfrente te halen Wist je dat het in veel gevallen voordelig is om je lijfrente uiteindelijk over te zetten naar banksparen? Of dat veel mensen vanwege provisieverbod van 2013 onnodig hoge kosten betalen aan belegeringsadviseurs? Bijna iedereen die bezig is met zijn of haar pensioen komt in aanraking met het afsluiten van een lijfrente of met banksparen. Maar er zijn veel mensen die de kleine lettertjes niet lezen en hierdoor onnodig geld mislopen of zelfs teveel betalen. Hieronder hebben we 3 tips uitgelicht waarmee je het meeste kunt halen uit de aanvulling op…

Lees Verder